تبلیغات
آموزشی اجتماعی

آموزشی اجتماعی

 

 

غلامعلی نی‌نواز در 57 سالگی درگذشت؛
نامدارترین سرنا نواز ایران درگذشت

 

موسیقی ما - غلامعلی نی‌نواز، نوازنده نامدار سرنا که بسیاری او را جانشین برحق شامیرزا مرادی می‌دانستند، بر اثر تصادف در جاده باخرز و تربت جام درگذشت.

هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی ایران ضمن اعلام این خبر گفت: او از جمله نوازندگان شاخص سرنا در ایران بود که در جشنواره‌های بسیاری در داخل و خارج از ایران شرکت کرد و جوایز متعددی را هم نصیب خود ساخت.

جاوید اطلاعات بیشتری درباره چگونگی این حادثه نداد و تنها گفت که روز شنبه قرار است پیکر او در تربت جام تشییع و به زادگاهش برده ودفن شود.

به گزارش همشهری آنلاین غلامعلی نی‌نواز به دلیل حجم نفس بالا و قدرت و تکنیک نوازندگی حیرت‌انگیز در کشورهای مختلفی کنسرت داد و اروپاییان به او لویی‌آرمسترانگ شرق لقب داده بودند و به حق این عنوان برازنده او بود، چرا که تکنیک و حس نوازندگی او برای ساز بادی همانند سرنا که نفس و قدرت بسیاری می‌خواهد، تماشاگران اجرایش را همه‌گاه به تحسین حیرت وا می‌داشت.

غلامعلی نی‌نواز سال 1332 در باخزر تربت جام به دنیا آمد و در هنگام مرگ 57 ساله بود.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 بهمن 1389 توسط فاروق مالدار

زندگی شما می‌تواند به زیبایی رویاهایتان باشد.
 
فقط باید باور داشته باشید که می‌توانید کارهای ساده‌ای انجام دهید.

 در زیر لیستی از کارهایی که می‌توانید برای داشتن زندگی شادتر انجام دهید، آورده شده است.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 7 آبان 1389 توسط فاروق مالدار
به همکاران محترم ودانش آموزان عزیز خصوصا دانش آموزان مدارس تیزهوشان نمونه ابن سینا  نخبگان  بامداد شهید مهدیزاده شهید دهقان خیرمقدم عرض می کنم انشاءالله مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما سروران عزیز قرار گیرد منتظر نظرات وپیشنهادات شما عزیزان هستم متشکرم          فاروق مالدارنوشته شده در تاریخ شنبه 17 مهر 1389 توسط فاروق مالدار

فصل اول

سوالات امتحانی درس اول

1-انواع شناخت جامعه را نام ببرید:

2- شناخت علمی چگونه حاصل میشود .

3- کدام یک از موارد زیر نشان  دهندهی «شناخت علمی» وکدام یک نشان دهندهی «شناخت  حاصل از زندگی» است؟ الف) سوزاننده بودن آتش                 (........................)

ب) علل افزایش اعتیاد                    (........................)

ج) دلایل مهاجرت از روستا به شهر   (.......................)

4- دورهی نوجوانی را از نظر نیازهای اجتماعی با دورهی کودکی مقایسه کنید.

5-منظور از شناخت حاصل از زندگی چیست؟

6-با یک مثال تفاوت شناخت علمی وشناخت حاصل از زندگی را بیان کنید

7- ازمیان گزینههای زیر،مناسبترین گزینه را انتخاب کنید.       

عالم اجتماعی با بررسی آمار خودکشی در کشورها و دوره های مختلف به این نتیجه می رسدکه میزان خودکشی در شرایط ..................... افزایش می یابد.

الف) رفاه اقتصادی     ب) فقر و گرسنگی      ج) جنگ و آشوب       د) انفجار جمعیت

8- نتایج شناخت نادرست از محیط اجتماعی را توضیح دهید و یک مثال نیز بنویسید.

 

سوالات امتحانی درس دوم

 

1-انسان براساس یک میل طبیعی می خواهد با دیگران ارتباط برقرار کند که این رابطه را ....................... می گویند       الف) شکل گیری ما            ب) تعامل اجتماعی            ج) گروه                  د) ارزش

2- تعامل اجتماعی چیست؟ دومورد مثال بزنید.            

3- کدام یک از ماهای زیر گروه تلقی نمی شود؟

الف- ما مسافرین اتوبوس           ب-ما دانش آموزان کلاس              ج- ما تربت جامی ها و ما تایبادیها        

4- علل گرایش انسان به زندگی گروهی چیست؟  (دونظریه)         

5- کامل کنید:

افرادی که خود را ..........................تلقی میکنند به صورت نسبتاً پایدار  و منظم با یکدیگر تعامل دارند یک ................ را تشکیل می دهند.           

6- گروه را با توجه به ویژگی های اصلی آن تعریف کنید.

7-انواع (ما) ی تشکیل شده بین افراد را در جریان تعامل اجتماعی بنویسید ومثال بزنید          

سوالات امتحانی درس سوم

1- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

الف) گرفتن توپ توسط دروازه بان در بازی فوتبال .......................... است.

الف) هنجار         ب) ارزش           ج) تکلیف            د) حقوق نقش

ب) به شکلی از رفتار که فرد با عضویت در گروه، ملزم به انجام آن می شود، می گویند.

الف) هنجار         ب) ارزش           ج) کنترل اجتماعی            د) جامعه پذیری

2- یک فرد ایرانی چه ارزش ها والگوهای عملی را باید بپذیرد؟ (ذکر 3 مورد)

3- ارزش را با ذکر یک مثال تعریف کنید.                  

4- هنجار یا الگوی عمل را با ذکر مثال توضیح دهید.    

5- برای هر یک ازموارد زیر دو ارزش بنویسید.         

الف) مدرسه         ب) خانواده         

6- جای خالی زیر را پر کنید:         

الف) به رفتارهایی که فرد با عضویت در گروه باید آنها را انجام دهد و در صورت رعایت نکردن آنها با مجازات روبرو می شود ...................... می گویند.           

ب) به اموری که برای گروه اهمیت دارند..................... می گویند.

 

 

           

سوالات امتحانی درس چهارم

 

1- نمونه‌ای از تعارض میان دوگروه راذکر نمایید که نتایج نامطلوب دارد.

2- دو نمونه از آثار و نتایج وجوداحزاب و  انجمن ها در جامعه را ذکرکنید.

3- حد هماهنگی و تعارض در جامعه را ........................ مشخص می کند.          

الف) گروه مذهبی  ب) گروه ملت       ج) گروه سیاسی   د) گروه اقتصادی

4- گروه ملت را تعریف کنید.

5- دو نمونه از تضاد میان گروه ها که برای جامعه مفید است رابا ذکر دلیل بنویسید.

6- امروزه کلی ترین «ما» که یک واحد تقریباً مستقل است گروه ...............نامیده می شود.

7- با بررسی روابط میان گروه های مختلف جامعه، دو نوع تعارض را در جدول زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید:

نوع تعارض

نتایج

ارزیابی

 

 

مثبت

 

 

منفی

8- گروه هایی که ارزش هایشان مغایر با ارزش گروه ملت است را نام ببرید؟ (2مورد)

9- ویژگیهای گروه ملت را بیان کنید:

           

سوالات امتحانی درس پنجم

1-چرا عضویت در گروه در دورهی نوجوانی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

2- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

وقتی  دیگران ما رابا هوش بدانند ما می فهمیم که باهوش هستیم. کدام مورد شکل گرفته است؟

جهت گیری          شناخت علمی       خودآگاهی            تعامل اجتماعی

3-خود آگاهی یعنی چه؟

           

سوالات امتحانی درس ششم

1- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

فرد در گروهی عضویت پیدا می کند که گروه ارزشهای خود را بر ارزش های جامعه ترجیح می دهد این عبارت بیانگر کدام آسیب گروهی است.           

الف) دوگانگی ارزشی        ب) بیگانگی از جامعه        ج) مطلق گرایی گروهی      د) گروه گرایی

2- جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید:      

فردی که در مقابل انتقاد دیگران واکنش شدیدو  اغلب خشونت آمیز نشان می دهد دچار ................. شده است.    

3- دوگانگی ارزشی در گروه چه تاثیری بر شخصیت اعضای گروه دارد؟ 

4- عبارات زیر مربوط به کدامیک آسیبهای گروهی می باشد؟

         الف) در جهت برخورد با ارزش های جامعه عمل خواهد کرد. (......................)

         ب) شخصیت متزلزلی خواهد داشت.                                 (......................)

         ج) تعصب نسبت به گروه چشم او را  بر حقایق می بندد.        (......................)

5- آسیب های گروه را نام ببرید.      

6- تبعیت بی چون و چرا چه تاثیری بر شخصیت افراد دارد؟      

7- حکومت های فاشیستی و دیکتاتوری کمونیستی در دورهی جدید، نمونهی کدام آسیب گروهی بودهاند؟

الف) تبعیت بی چون و چرا                 ب) بیگانگی از جامعه

ج) دوگانگی ارزشی                       د) مطلق گرایی گروهی

8- بیگانگی از جامعه چیست؟ واگر فردی دچار بیگانگی از جامعه گردد چه ویژگیهایی دارد؟

9- اگر در جامعهای همه گروهها دچار مطلق گرایی شوند چه پیش می آید؟  

10-گروه گرایی را تعریف کنید:       

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 مهر 1389 توسط فاروق مالدار

سوالات امتحانی درس اول

1- دو نقش را نام ببرید و برای هر یک الگوی عمل ذکر کنید.                  

2- نقش را تعریف کنید.     

3- الگوهای عمل در هر گروه به چند دسته تقسیم میشوند؟

4- حقوق نقش را تعریف کنید و یک مثال بزنید.

5- به مجموعه الگوهای عملی که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد دیگران نسبت به او انجام دهند می گویند.    

الف) حقوق نقش    ب) تکالیف          ج) هنجار            د) ارزش

6- کلاس خود را در نظر بگیرید. دو نقش را که در آن ذکر کنید و برای هر یک جدول زیر را کامل کنید.           

نقش

تکالیف

حقوق

1-

 

 

2-

 

 

7- نقشهای یک فرد به چند دسته تقسیم می شوند؟مثال بزنید.        

8- درستی و نادرستی جمله زیر را مشخص کنید:

 نقش فرزندی نقشی است که ما خود آن را انتخاب کرده ایم.

 

سوالات امتحانی درس دوم

1- آرمان اجتماعی را تعریف کرده و یک مثال بزنید.    

2- وابستگی متقابل نقشها موجب چه چیزی می شود؟    

3- منظور از وابستگی متقابل نقش ها چیست؟ مثال بزنید.           

4- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:   

ارزشهای مشترکی که هر جمع و جامعه ای برای رسیدن به آنها تلاش می کنند................آن جمع جامعه نامیده می شود.

1- آرمان اجتماعی 2- هماهنگی جامعه            3- تعارض اجتماعی          4- پیوند اجتماعی

5- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید:      

نقش های مختلف در یک گروه بطور متقابل به یکدیگر وابسته هستند.

6- «فراهم آوردن شرایط یاددهی و یادگیری مناسب برای دانش آموزان در کلاس درس کدام یک از موارد زیر را در بر می گیرد؟    

الف) حقوق معلم- تکلیف دانش آموز   ب) حقوق دانش آموز- حقوق معلم

ج) حقوق دانش آموز- تکلیف معلم      د) تکلیف دانش آموز- تکلیف معلم

7- جای خالی را کامل کنید:

عامل پیوند دهنده نقشها در جامعه ............................ است.     

 

سوالات امتحانی درس سوم

 

1- نظام را تعریف نموده و یک مثال برای آن ذکر کنید.  

2- ویژگیهای مفهوم نظام چیست؟     

3- یک نظام اجتماعی را مثال بزنید و موارد زیر را در آن بررسی کنید:    

الف) این نظام اجتماعی از چه نقش هایی تشکیل شده است.

ب) هریک از این نقش ها چه وظایفی نسبت به یکدیگر دارند.

نظام اجتماعی

نقش ها

وظایف متقابل نقش ها

هدف

 

 

 

 

 

6- نظام اجتماعی را تعریف کنید. دو نظام اجتماعی را نام ببرید.   

7- بااضافه شدن یک فرزند به ‌خانواده ای که فقط دارای دونقش همسری است‌چند نقش دیگرشکل می‌گیرد؟          

سوالات امتحانی درس چهارم

1آثار ونتایج خرده نظامها در نظام اجتماعی کل به چند دسته تقسیم میشوند مثال بزنید.

2- برای هر یک از نظام های زیر دو خرده نظام بنویسید:          

الف) نظام سیاسی  ب) نظام اقتصادی

3- نظام اجتماعی متعادل چگونه نظامی است.  

4- در چه صورت یک نظام اجتماعی کل دچار عدم تعادل میشود؟

5- منظور از نظام اجتماعی کل و خرده نظام چیست؟    

6- اگرارزش های خرده نظام ها با یکدیگر یابا ارزش های کلی جامعه مغایر باشد کدام حالت در جامعه بیشتر می آید          الف ) عدم تعادل    ب) تضاد طبقاتی        ج) تضاداجتماعی  د) تعادل

7- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:  

نظام اجتماعی که در برگیرندهی نظام های دیگر است نظام ................ نامیده می شود.

نظامی که خرده نظام های آن در یک جهت عمل می کنند ...............نامیده می شود.

 

سوالات امتحانی درس پنجم

1- منظور از کنترل اجتماعی چیست. مثال بزنید          

2- مفهوم جامعهپذیری را تعریف کنید و مثال بزنید.       

3- مفهوم «درونی کردن ارزشها» را بیان کنید.

4-چرا نظام اجتماعی به فرد نیازمند است؟      

5-آماده شدن فرد توسط جامعه برای برعهده گرفتن نقش ها را .......................... می گویند.

الف) تعامل اجتماعی          ب) اجتماع پذیری  ج) آماده سازی     د) تعادل اجتماعی

6- جامعه افراد را به چند شکل اجتماعی می کند؟          

7- اجتماعی کردن افراد از طریق اعمال مجازات .......................... می باشد        

8- صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید.    

اجتماعی کردن افراد را از طریق اعمال مجازات درونی کردن ارزش ها می گویند.

9-آماده شدن فرد توسط جامعه برای برعهده گرفتن نقش ها را ................می گویند.

10- اجتماعی کردن افراد از طریق اعمال مجازات را چه می گویند؟          

الف) درونی کردن ارزش ها            ب) جامعه پذیری

ج) عمل کردن به ارزش ها  د) کنترل اجتماعی

11- کنترل اجتماعی و درونی کردن ارزشها را در موارد زیر مشخص کنید:           

الف) در حضور دیگران پای خود را دراز نکردن. (......................)

ب) احترام گذاشتن به افراد مسن                         (......................)   

ج) محکوم شدن معتادان به جریمهی نقدی            (.......................)

د) سرزنش کودکان توسط والدین                        (.......................)  

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 مهر 1389 توسط فاروق مالدار

فصل سوم:

سوالات امتحانی درس اول

1- خانواده را از چند جهت میتوان بررسی کرد، نام ببرید و توضیح دهید.               

2- از الگوهای عمل شوهر سه مورد را بنویسید.          

3- چرا پیوند افراد خانواده عمیق تر و گسستن آن دشوارتر است؟

4- جاهای خالی را پر کنید: 

خانواده را از دو جهت، یکی به عنوان یک ............... و دیگری به عنوان یک .............. می توان مورد بررسی قرار داد.

5- چرا می گوئیم خانواده یک نظام اجتماعی است؟       

6- سه تفاوت اساسی خانواده با گروههای دیگر را نام ببرید.       

7- ملاک های تمایز گروه ها از یکدیگر را بنویسید.

 

 

سوالات امتحانی درس دوم

1- چهار مورد از مهمترین آثار نامطلوب رشد سریع جمعیت را نام ببرید.   

2- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید:     

گاه به دلیل توجه بیش از حد پدرو مادر به فرزند، فرد متکی به خود بار می آید.

3- چرا در گذشته رشد جمعیت مانند امروز مشکل ساز نبوده است؟          

4- تاثیر رشد جمعیت را بر موارد زیر بررسی کنید:     

                        1 - نظام آموزشی              2- بهداشت         3-مسکن

5- آثار نامطلوب رشد سریع جمعیت را بنویسید.                       

6- چرا در روزگار جدید، فرزندان با سرعت گذشته وارد بازار کار نمی شوند؟       

7 تأثیرات خانواده بر نظام اجتماعی کل را نام ببرید.      .          

8- اگر کشوری در سال 2 درصد رشد اقتصادی و در مقابل 3 درصد رشد جمعیت داشته باشد از نظر اقتصادی چه شرایطی دارد؟

سوالات امتحانی درس سوم

1- نقش خانواده را در حمایت عاطفی فرد وتأمین آرامش روانی توضیح  دهید.         

2- چگونه خانواده بر شکل گیری شخصیت فرد نقش دارد؟ (همراه با ذکر مثال)       

3- دلیل بقای نظام اجتماعی خانواده را در طول تاریخ بنویسید.     

4- چه عواملی در خانواده تأثیرات عمده در شخصیت فرد دارد؟   

5- اثرات خانواده را بر فرد نام ببرید.

6- نقش خانواده را در تحقق شخصیت مستقل توضیح دهید.         

 

 

سوالات امتحانی درس چهارم

1- رابطهی گونه های مختلف اجتماعی شدن را با ناسازگاری زوجین بررسی کنید.   

2- وجه مشترک تمام ناسازگاریها چیست؟      

3- چرا زن و شوهر را انتظارات یکدیگر را برآورده نمی سازند؟

4- در میان همهی دلایلی که برای وجود اختلافات میان زن و شوهرها مطرح می شود یک وجه مشترک می توان یافت و آن عبارت است از:

                    1- ناسازگاری                      2- عدم توجه به نیازها       

                    3-   یکسان نبودن ارزش ها     4- برآورده نشدن انتظارات

5- اگر به دنبال راه حلی برای رفع ناسازگاری زن و شوهر هستیم،‌باید آن را در سطح ..................جست و جو کنیم.       الف) خانواده        ب) نظام اجتماعی کل  ج) سازمان های دولتی        د) نهادهای خصوصی

 

 

سوالات امتحانی درس پنجم

1- تفاوت انتظارات والدین و فرزندان ازکجا ناشی می شود؟ (نام ببرید)      

2- چه خصوصیاتی در دوره نوجوانی در فرد ظاهر میشود؟       

3- گونه های مختلف اجتماعی شدن چه تاثیری در اختلاف والدین و فرزندان دارد.

4- دو دلیل عمده تفاوت انتظارات والدین و فرزندان چیست؟         

5- والدینی که معتقدند دخترشان باید زود ازدواج کند اما فرزند آنها معتقد به ازدواج پس از اتمام تحصیلات است دلیل اختلاف با فرزندشان چیست؟           

الف) تغییر فرهنگ زندگی   ب) تفاوت در ارزشها و اجتماعی شدن

ج) مشکل تهیهی مخارج تحصیل       د) عدم توجه به تغییر نقش

6- وجه اشتراک ناسازگاری فرزندان و والدین چیست؟  

الف) تغییر فرهنگ جامعه   ب) تفاوت انتظارت

ج) گونه های اجتماعی شدن د) نظام اجتماعی کل

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 مهر 1389 توسط فاروق مالدار

                                                                                        فصل چهارم

سوالات امتحانی درس اول

1- انواع فعالیت اقتصادی را نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.        

2- قاعدهی مالکیت را تعریف کنید و بگویید چه تأثیری بر جامعه دارد.

3- نظام اقتصادی راتعریف کنید.

4- هر کدام از فعالیتهای زیر مربوط به کدام نوع از فعالیت اقتصادی می باشد.

1- تلاش کشاورزان در زمین های کشاورزی  .................4- تلاش کارمندان در اداره ها و سازمان ها     ................

2- فعالیت کارگران ومهندسان در کارخانه ها    .............   5- پخش فرآورده های کارخانه ها           .....................

3-  فعالیت معلمان در کلاس درس      ............ .......       6- فعالیت مشاوره ای مؤسسات مختلف       ....................

5- فعالیت اقتصادی را با ذکر مثال تعریف کنید.           

6- برای هر یک از بخشهای تولید، خدمات و توزیع دو نمونه، فعالیت اقتصادی مثال بزنید.     

7- تفاوت رابطهی دوستانه با رابطه اقتصادی در چیست؟           

9- برای هر یک از موارد زیر دو نمونه رابطه اقتصادی بنویسید. 

الف) کارمندان در اداره                   ب) کشاورزان در مزرعه

10- رابطهی اقتصادی را با ذکر مثال توضیح دهید.      

سوالات امتحانی درس دوم

1- در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید:   

نظام اقتصادی یک کشور از سه خرده نظام 1- ............... 2- ................... 3- ............. تشکیل می گردد.

2- دو مورد از خرده نظام های نظام توزیع را نام ببرید. 

3- نظام تولید را تعریف نموده  و سه بخش آن را با ذکر مثال مشخص کنید.

4-نظام توزیع چیست؟ چه تأثیری در زندگی اقتصادی دارد؟        

5- مرکز نظام پولی و بانکی هر کشور کجاست وخرده نظام های آن کدامند؟

6- اهداف نظام پولی و بانکی را بنویسید.        

 

سوالات امتحانی درس سوم

1- رابطهی اقتصاد و محیط طبیعی را با یک مثال توضیح دهید.   

2- اهرمهای دخالت دولت در نظام اقتصادی را نام ببرید.

3- بودجه چیست و چگونه بر اقتصاد اثرمی گذارد؟      

4- در شکل گیری نیازها چه عواملی نقش دارند؟          

5- رابطه نظام اقتصادی و نظام آموزشی را بنویسید.

6- رشد چه عاملی موجب تضعیف دخالت محیط طبیعی درشکل  دهی نظم اقتصادی شده است؟

7- کدام کشور با وجود فقدان منابع طبیعی لازم، توانسته است در ردیف کشورهای صنعتی و پیشرفته قرار گیرد؟ 

الف) فرانسه         ب) ژاپن ج) زلاندنو          د) آلمان

8- رابطه‎‎ی نظام اقتصادی را بانظام خانواده توضیح دهید:          

9- کدام عامل در فرآیند توسعه  اقتصادی نقش شرایط اقلیمی مناسب را ضعیف تر کرده است؟  

الف) وسعت اراضی قابل کشت         ب) رشد صنعت و تکنولوژی

ج) دستیابی به منابع مالی     د) نیروی کار ارزان

 

سوالات امتحانی درس چهارم

 

1- جای خالی را پر کنید.   

................. نظامی است که حفظ حیات مادی جامعه را بر عهده دارد

2- شکل گیری دو فرهنگ متفاوت در جامعه نتیجهی کدام عامل است؟       

الف) تضاد طبقاتی ب) رشد صنعت    ج) رواجپولپرستی            د) عدمتعادلنظاماقتصادی

3-تحول نظام اجتماعی کل در چه صورت مناسب ودر چه صورتی نامناسب است؟

4- بررسی کنید در هر یک از موارد زیر در روابط اجتماعی و جوامع مذکور چه تغییراتی به وجود خواهدآمد؟    

الف) ورود  برق به روستا   ب) جایگزینی خودرو به جای درشکه در یک شهر

5- رواج پول پرستی را به عنوان یکی از پیامدهای نامناسب نظام اقتصادی شرح دهید.          

6- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص نمایید:   

رواج پول پرستی از پیامدهای مناسب نظام اقتصادی است.

8- کدام یک از موارد زیر از پیامدهای نامناسب نظام اقتصادی است؟        

الف) حفظ حیات مادی- تحول جامعه  ب) تحول جامعه- تضاد طبقاتی

ج) ارزشی شدن پول- تحول جامعه    د) ارزشی شدن پول- تضاد طبقاتی

9- دوگانگی فرهنگی(شکل گیری دو فرهنگ متفاوت)چه نتایجی در جامعه بدنبال دارد؟

10- نظام اقتصادی چگونه موجب تضاد طبقاتی می شود؟           

11- پیامدهای مناسب و نامناسب نظام اقتصادی را نام ببرید.       

 

سوالات امتحانی درس پنجم

1- نتایج و آثار شغل و شاغل شدن را نام ببرید:

2- رابطهی شغل و بروز خلاقیت فردی را با ذکر مثال توضیح دهید.         

3- چرا شاغل بودن شرط اصلی و مهم  ازدواج به خصوص برای پسران است؟

4- شاغل، شغل ومصرف کننده را تعریف کنید.           

5- صحیح با غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید: 

شغل یکی از راههای بروز خلاقیت است.

یکی از وجوه بزرگسال شناخته شدن جوان، داشتن مهارت است.

6- زمانی که فرد در نظام اقتصادی نقشی بر عهده ندارد در این حالت رابطهی وی با نظام اقتصادی رابطهی ...................... است. 

الف) مصرف کننده            ب) تولید کننده      ج) توزیع کننده     د) دوستانه

7- جالی خالی را با کلمات مناسب پر کنید:      

در روزگار ما ....................... قدرت و نفوذ و بهره وری مادی از زندگی تا حد زیادی به شغلی بستگی داردکه فرد انتخاب می کند.

8- چرا انتخاب شغل در زندگی انتخاب بسیار اساسی و مهم است؟

9- رابطه فرد با نظام اقتصادی که در تمام طول عمر ادامه دارد کدام است؟  

الف) نقش مصرف کنندگی   ب) نقش تولیدکنندگی

ج) شاغل بودن                 د) مورد ب و ج

10- کدام انتخاب بسیار اساسی ومهم است و بر همه وجوه زندگی آینده فرد اثر می گذارد؟       

الف) انتخاب همسر            ب) انتخاب شغل    ج) انتخاب نماینده  د) انتخاب حزب سیاسی

11- دو رابطه مهم نظام اقتصادی و فرد را بنویسید.       

 

سوالات امتحانی درس ششم

1- چهار مورد از عوامل عمده در انتخاب شغل را نام ببرید.        

2- خویشتن پنداری را با ذکر مثال توضیح دهید.           

3- با ذکر مثال تأثیر محیط و شرایط اقتصادی واجتماعی بر انتخاب شغل را توضیح دهید.      

4- اگر فردی با دامپروری مشغول شود اما خانوادهی او پرداختن به این شغل را کاری بهبود و پرمشغله بدانند، او چه شرطی را برای انتخاب شغل رعایت نکرده است؟          

الف) محیط‌ و شرایط‌ اجتماعی          ب) خویشتن پنداری          

ج) مهارت                                    د) علاقه

 

سوالات امتحانی درس هفتم

1- بیکاری را تعریف کنید.  وانواع آنرا نام ببرید

2- عوامل موثر بر بیکاری را نام ببرید.         

3- انواع بیکاری زیر را مشخص کنید:          

الف) کوپن فروشی   ...............                         ب) کارگر ساده ساختمان  ....................

ج) فردی که نه کار دارد نه درآمد ................          د) معلم شیمی که فیزیک تدریس می کند.....................

ه) فالگیر   ................                                        و) فرد دیپلمه ای که شغل و درآمدی ندارد....................

ز) پزشک عمومی که راننده تاکسی است  .................ح) کارگر ساختمانی در مناطق سردخیز...................

4- رکود اقتصادی چیست و در بیکاری چه نقشی دارد؟  

 

5-چهار مورد آسیب های نظام اقتصادی را نام ببرید.     

6- مشاغل «واسطه  گری» دارای چه مزایایی هستند که افراد ترجیح می دهند دراین مشاغل، مشغول به کار شوند؟       7- فردی که دارای مدرک لیسانس می باشد و به نامه رسانی ادارات مشغول است کدام یک از بیکاری های زیر شامل او می شود؟ 

الف) بیکاری آشکار           ب) بیکاری فصلی ج) اشتغال کاذب    د) بیکاری پنهان

8- منظور از بیکاری آشکار و فصلی چیست با ذکر مثال بنویسید.

9- بیکاری پنهان را با یک مثال تعریف کنید.  

10- عدم تعادل در نظام اقتصادی چگونه موجب بیکاری می شود(با ذکر مثال توضیح دهید)

11- منظور از اشتغال کاذب چیست ؟مثال بزنید

12- چگونه ماشینی شدن یا اتوماسیون موجب بیکاری می شود؟

13-نظام آموزشی چگونه باعث بیکار یمیشود؟

14- نقش زیر بنای اقتصادی را در بیکاری توضیح دهید.

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 مهر 1389 توسط فاروق مالدار

سوالات امتحانی درس اول

           

1- صحیح یا غلط بودن جمله زیر را مشخص کنید:       

عمده ترین وظیفه نظام سیاسی حفظ تعادل نظام اجتماعی است.

2- حق استفاده از زور به عهده کدام مورد ذیل است؟

الف) نظام خانواده ب) نظام سیاسی    ج) نظام آموزشی   د) نظام اقتصادی

3- نقش سیاسی و نظام سیاسی را تعریف کنید. 

4- جملهی زیر را کامل کنید:           

وظیفهی نظام سیاسی ..................... نظام اجتماعی است.

5- جملهی زیر را کامل کنید:           

نقش هایی که باهدف .......... در نظام اجتماعی شکل گرفته  اند نقش های سیاسی نامیده می شود.

6- چه عواملی موجب عدم تعادل نظام اجتماعی می شود؟

7- برای هر یک از عوامل بر هم زنندهی تعادل نظام اجتماعی که در زیر آورده شده است یک نمونه ذکر کنید:     

الف) انحراف از قانون

ب) تهدید خارجی

8- کدام یک از موارد زیر مربوط به نظام سیاسی نمی باشد؟

الف) یافتن راه حل برای رفع مشکلات سیاسی  ب) مجازات مجرمان و حل درگیری ها

ج) دفاع از جامعه در مقابل جوامع دیگر          د) اجتماعی کردن کودکان.

سوالات امتحانی درس دوم

1- انواع نظام سیاسی را نام ببرید.    

2- چهار مورد از ویژگی های نظام خودکامه و نظام قانونی را بنویسید.      

3- شیوهی معمول ومطلوب دخالت مردم درسیاست چیست؟ دو نمونه از آن را بنویسید.

4- صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید: 

 الف) در نظام خودکامه قدرت از آن زورمندان است درنظام قانونی از آن مردم است.

  ب)در نظام خودکامه، افراد با صلاحیت از اقشار مختلف می توانند به حکومت برسند.         

  ج) به نظام سیاسی که قانون مبنای عمل هم باشد نظام قانونی می گویند.

5- چرا نظام خودکامه دیگر قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی نبود؟           

6- نظام سیاسی خودکامه حول وجود چه افرادی شکل می گرفت؟             

7- نظام قانونی چه ویژگی هایی دارد؟           

8- نظام سیاسی گروه سرزمینی یا ملت دارای چه ویژگی هایی است؟

           

سوالات امتحانی درس سوم

1- انتخاب رهبر با کدام نقش سیاسی زیر است؟           

الف) شورای اسلامی شهر   ب) نمایندگان مجلس

ج) مجلس خبرگان             د) شورای نگهبان

2- وظایف و اختیارات رئیس جمهور را بنویسید.         

3- از وظایف واختیارات رهبر4 مورد را بنویسید.       

4- کار اصلی شورای نگهبان چیست؟

5- ذکر کنید موارد زیر جزء وظایف کدام نقش است؟     

الف) قانون گذاری ب) انتخاب وزیران            ج) دستورجنگ وصلح       د) انتخاب رهبر

6- پاسخ دهید:      رهبر به وسیله چه کسانی انتخاب می شود؟     

                        استیضاح وزیران به عهده چه کسانی است؟.   

7- در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید:        

در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران نقش ............... قرار دارد.

8- «قانون گذاری» از وظایف کدام یک از نقش های سیاسی زیر می باشد. 

الف) رهبر          ب) رئیس جمهور  ج) نمایندگان مجلس            د) مجلس خبرگان

9- درقانون اساسی چند نوع شورا پیش بینی شده است؟ آن ها را بنویسید                                                              10- پاسخ مناسب  را از میان پاسخ های ستون مقابل پیدا کنید:(یک مورد اضافی است)      

الف) تنفیذ حکم رئیس جمهور از وظایف آن به حساب می آید.                    مجلس شورای اسلامی

ب) انتخاب رهبر از وظایف آن به حساب می آید.                                    رهبر

ج) استیضاح وزیران از وظایف آن است.                                            مجلس خبرگان

د) نظارت بر کار وزیران از وظایف آن است.                                      شورای شهر

ذ) قوانین مصوب مجلس را با شرع و قانون اساسی انطباق می دهد.           رئیس جمهور

                                                                                               شورای نگهبان

11- کدامیک از گزینه های زیر جزء وظایف رئیس جمهور است؟           

الف) ریاست قوهی مجریه   ب) دادن رأی اعتماد

ج) انتخاب وزیران ومعرفی آنها به مجلس        د) مورد الف و ج صحیح است.

12- جای خالی را کامل کنید.          

انتخاب رهبر و تشخیص عدم صلاحیت رهبری از وظایف ..................است.

13- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بر عهدهی کدام یک از نقش های زیر است؟           

الف) رهبر          ب) رئیس جمهور  ج) رئیس قوهی قضائیه       د) نمایندگان مجلس

14- مشخص کنید موارد زیر جزء اختیارات و وظایف کدام نقش های سیاسی هستند.

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ..................

استیضاح وزیران  ...................

انطباق قوانین  مصوبه مجلس با شروع و قانون اساسی ....................

اعطای نشان های دولتی ....................

15- در نظام سیاسی ایران نقشها به چند دسته تقسیم می شوند؟     

16- دو مورد از وظایف واختیارات نمایندگان مجلس را بنویسید.  

 

سوالات امتحانی درس چهارم

1-صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید.

در نظام قانونی گروه های مختلف، حزب و انجمن تشکیل می دهند وبه فعالیت سیاسی می پردازند

           صدا و سیما، روزنامه ها و مجلات جزء‌نظام آموزشی  کشور محسوب می شوند.      

           خطیب نماز جمعه نیز جزء نظام سیاسی کشور است

2-  اثار و نتایج وجود احزاب وانجمن ها در جامعه کدام اند.        

3- اشکال مختلف مشارکت سیاسی را نا ببرید.  چه عاملی اشکال مختلف فعالیت های سیاسی را دریک جامعه تعیین     می کند.       

4- فعالیت سیاسی را تعریف کنید.                 

5-افراد؛ احزاب و انجمن ها به چه منظور از رسانه ها بهره می گیرند.                   .          

6- اهداف تشکیل احزاب را بنویسید. 

7- منظوراز آراء‌عمومی بی واسطه و با واسطه چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.    

سوالات امتحانی درس پنجم

1- راه های مختلف برای شناسایی نامزدها درزمان انتخابات نمایندگی یا ریاست جمهوری را به اختصار بنویسید.

2- در زمان انتخابات کاندیداها چه فعالیت های سیاسی انجام می دهند.        

3- منظوراز انتخاب کور در تعیین نماینده چیست؟        

4- جملهی زیر را با کلمهی مناسب کامل کنید:  

فرد در تفویض................. به فرد دیگر (انتخاب نماینده) نقش محوری و مهمی بر عهده دارد.

5- کدام یک از موارد زیر مراحل انتخاب نماینده را به ترتیب نشان می دهد؟           

الف) شناسایی کاندیداها- مشخص کردن هدف- تشخیص و ارزیابی- رأی

ب) شناسایی کاندیداها- تشخیص و ارزیابی- مشخص کردن هدف- رأی

ج) تشخیص و ارزیابی- مشخص کردن هدف- شناسایی کاندیداها- رأی

د) مشخص کردن هدف- شناسایی کاندیداها- تشخیص و ارزیابی – رأی

6- در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید:        

اگر شهروند بخواهد بدون انتخاب هدف رأی دهد، انتخاب او......................... است.

سوالات امتحانی درس ششم

1- مدرسه در ارتباط با نظام سیاسی دردو جهت عمل می کند، آن دو را ذکرکنید.       

2- با ذکر یک نمونه رابطه تربیت خانوادگی و رفتار سیاسی را بیان کنید.   

3- ایجاد  گرایش منفی یا مثبت در فرد نسبت به نظام و عمل سیاسی به وسیله کدام مورد ایجاد می شود؟  

الف) خانواده                    ب) گروه دوستان و همسالان

 ج) دانشگاه وخانواده                     د) مدرسه

4- دونمونه از تأثیرات نظام سیاسی را بر خانواده بنویسید.         

5- افرادی که می بایست نقش های سیاسی را به عهده بگیرند چه مهارت هایی باید داشته باشند؟

تربیت این افراد بر عهده چه کسی یا سازمان می باشد؟   

 

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 مهر 1389 توسط فاروق مالدار
پایانی خرداد

ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 24 مهر 1388 توسط فاروق مالدار

معرفی شیخ الاسلام احمد جامی

عرفای روشن ضمیر، صاحبدلی همت آفرین و ازپیران شوریده احوال ژرف اندیش كه با شایستگی تمام بر مسند ارشاد عارفانه تكیه زد و همچون خورشید معرفت بر تارك عرفان جلوه گری  نمود، مریدان بسیاری از سر ارادت در انوارمعنوی اش فانی گردیدند، شیخ الاسلام احمد جام است. در كتاب ارزشمند روضه الریاحین آمده:ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 3 مهر 1388 توسط فاروق مالدار

تربت جام -

1) شهرستان تربت جام . در مشرق استان خراسان قرار دارد. مشتمل است بر سه بخش مرکزی و نصرآباد و صالح آباد، دَه دهستان و سه شهر تربت جام و نصرآباد و صالح آباد. از شمال به شهرستانهای مشهد و سرخس ، از مشرق به مرزهای ترکمنستان و افغانستان ، از جنوب به شهرستان تایباد، از مغرب به شهرستانهای تایباد (بخش باخَرْز) و تربت حیدریه محدود است . آبادیهای آن در دشت و کوهستان قرار دارد. کوههای سیاهْ چوبی ، کِلِیْلاق ، عَبدُل آباد در جنوب آن امتداد دارند. در مغرب

ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار

سوالات امتحانی درس چهارم

1- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید.

رسانه های گروهی جزء نظام سیاسی کشور نیستند.

2-  اثار و نتایج وجود احزاب وانجمن ها در جامعه کدام اند.

3- با ذکر سه نمونه از راه های مشارکت سیاسی مشخص کنید چه عاملی اشکال مختلف فعالیت های سیاسی را دریک جامعه تعیین می کند.   ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار

فصل پنجم

سوالات امتحانی درس اول

1- نظام سیاسی را تعریف کنید و با نظام اقتصادی مقایسه کنید.      

2- صحیح یا غلط بودن جمله زیر را مشخص کنید:  

عمده ترین وظیفه نظام سیاسی حفظ تعادل نظام اجتماعی است.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار

سوالات امتحانی درس چهارم

1- اگر صنعت با سرعت بر روابط اقتصادی یک کشور تأثیر گذارد، چه مشکلاتی برای جامعه پیش می آورد؟ چرا؟         ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار

فصل چهارم

سوالات امتحانی درس اول

1- انواع فعالیت اقتصادی را نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.       

2- قاعدهی مالکیت را تعریف کنید و بگویید چه تأثیری بر جامعه دارد.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
(تعداد کل صفحات:2) 1 2
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98